ارزش ها

ارزش های محوری

 • دانش محوری
 • نوآوری و خلاقیت
 • کار تیمی
 • برتری کیفیت
 • همیاری اجتماعی
 • توجه به شایسته سالاری
 • اشتغال زايي و مشاركت در بهبود وضعيت اقتصادي كشور

 

بیانیه ارزش ها

 • رعایت اخلاق کاری شایسته، امانت داری و حفظ اسرار و ارزشهای مشتریان
 • ارائه خدمات مناسب و به موقع و رعایت حقوق و تکریم مشتریان
 • رعایت استاندارد ها و حفظ کیفیت، ارائه خدمات در زمان مقرر با قیمت مناسب
 • پایبندی به اصول علمی و فنی و رعایت قوانین، مقررات و آئین نامه های ملی و بین المللی در کلیه زمینه ها و خدمات سازمان 
 • ارتقاء و بهبود کیفیت زندگی کارکنان
 • نوآوری با بهره گیری از تخصص، تکنولوژی نوین و کار تیمی
 • استفاده بهینه از منابع طبیعی درجهت حفظ محیط زیست