تماس با ما


ایران کرمانشاه

شهرک صنعتی بیستون

 مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، واحد ۲۰۹

کد پستی ۶۷۴۴۱۳۱۹۸۶

تلفن ۰۰۹۸۸۳۳۴۷۳۵۱۱۰

همراه ۰۰۹۸۹۱۲۳۷۸۳۶۵۲

ایمیل info@tarexir.com

تارنما www.tarexir.com

مالزی

آقای بهروز سبحانی

+60178846899