قیر طبیعی

    قیر طبیعی

:این ماده در برخی نقاط دنیا به صورت خالص و به اشکال مختلف یافت می شود. تا به حال سه نوع قیر (آسفالت) طبیعی شناسائی شده است

          آسفالت طبیعی از نوع صخره ای: که از نفوذ طبیعی قیر به داخل صخره های آهکی یا سنگ های شنی حاصل می شود. این نوع به حالت جامد و در زیر لایه های سطحی زمین و در لایه های عمودی قرار دارند، مانند معادن قیر استان های کرمانشاه، ایلام، لرستان و خوزستان در ایران

        آسفالت طبیعی از نوع دریاچه ای: که در سطح زمین یافت می گردد و به حالت جامد نمی باشد و همانطور که از نام آن پیداست به صورت دریاچه ای دیده می شوند، مانند دریاچه قیر بهبهان در ایران و یا دریاچه قیر ترینیداد در آمریکا

           مواد آسفالتیت طبیعی: در برخی از مناطق، قیر با درجه خلوص بسیار بالا که شامل حدود 98 درصد قیر به همراه حدود 2 درصد مواد معدنی یافت می گردد که به عنوان خالص ترین نوع قیر طبیعی و با نقطه نرمی نسبتاً بالا شناخته شده اند. این ماده در برخی معادن استان های کرمانشاه و ایلام و نیز آمریکا موجود می باشد. در آمریکا این محصول به نام گیلسونایت عرضه می گردد